Selecteer een pagina

Een doorbraak in de veredeling in amaryllissen biedt enorme kansen

Voor bemiddeling in het aankopen van amaryllissen van de koude grond wendt u zich tot Iwan van der Velden. Hij volgt sinds 15 jaar de veredelingsactiviteiten van PAVOF, die in een periode van 30 jaar de amaryllis uit warme teeltgebieden heeft gekruist, totdat er geschikte variëteiten ontstonden om in Nederland te kunnen telen. PAVOF heeft IGH de opdracht gegund deze unieke producten in de markt te zetten. Er zijn tien kwekers door IGH benaderd, die zich hebben verenigd in een coöperatieve kwekersvereniging; de TVAA. De TVAA bestaat uit een groep uitstekende kwekers die zich ten doel heeft gesteld amaryllissen te telen in Nederland. De amaryllissen komen uit de veredelingsstal van PAVOF. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met Iwan van der Velden.